Problem

Odstopanja od napovedane porabe električne energije, ki povzročajo t.i. "stroške odstopanja", za dobavitelje električne energije predstavljajo vedno večji strošek.

Rešitev

Dobavitelj električne energije bo prek aplikacije upravljal svojo bilančno skupino z minimalnimi odstopanji od napovedane porabe. Na ta način se posledično zmanjša vse večji pritisk na okolje in onesnaževanje, saj se večina regulacije neusklajene proizvodnje in porabe elektrike v sistemu izvaja z elektrarnami na fosilna goriva. Sistem BRIQ bo podprl tudi procese "intraday trading-a", saj bo omogočal odzivnost potenciala bilančne skupine dobavitelja električne energije znotraj 1 sekunde.